schedule[2019.07.8] SIMPLY K-POP 사전녹화명단, 집결시간 및 장소

Jul/07/2019
view counts 870

사전녹화시간: 2019년 7월 8일 월요일 1:05 pm                                                                        

집결 시간 및 장소: 12:30 pm, 아리랑국제 방송 서울특별시 서초구 남부순환로 2351

준비물: 신분증(필수)                                                                                                                               


Pre-recording Time: Monday, JULY 8, 2019 1:05 pm

Time and place of assembly: 12:30pm,  Arirang Tower, 2351, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul

Preparation: ID card (required)


36. AOOOO SainaOOOOOO / 7289

35. COOOOOOO pokpOOO / 1096

34. 오O연 / 3549

33. AlyOOO DOOO / 4507

32. 김O인/ 3625

31. ElisaOOOO FOOO/ 1801

30. 윤O림 / 2953

29. ChirOOOO pokOOOO / 1096

28. 이O혜 / 3269

27. MeOOOO MiyaOOOO / 8697

26. AOOOOO MOOO / 9474

25. 장O이 / 5002

24. 한O라 / 1044

23. Yau SOO YOO / 9385

22. KhuOOOO NOOOO EOOOOO / 9095

21. WOOO XIAOOOO / 9724

20. TayyOOO AOOOOO / 2254

19. JeaOOO POOOOOO / 3103

18. MariOOOOO MeOOOOO MOOOOO MOOOOO / 6647

17. AOOOOO LOO HOO POOO / 3372

16. AngOOOOO DOOO OOO/ 7861

15. 김O형 / 4308

14. MOOOO DOOOOOOO / 8817

13. POOOOOO MOOOOOO / 1576

12. 이O림 / 3185

11. YOO JOOOOOOO SOO WOO / 8109

10. 최O선 / 0718

9. 장O민 / 5868

8. 김O리 / 8727

7. 이O영 / 6885

6. 심O정 / 0172

5. 심O정 / 0100

4. AOOOO A M R O O OOOOOOO / 2841

3. 윤O연 / 1583

2. 윤O영 / 2314

1. AOO LOOOOO CaOOOOO HOOOOOO / 9612 

1
Secret Comments.